розрахунок доходу за попередній рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування 2014